image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ เจ้าหน้าที่ชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด แก่นายศุภกิต พรหมมี เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เพื่อเป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ตามโครงการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ทุ่งใหญ่ ของชมรมฯที่ได้ทำการมอบเครื่องมืออุปกรณ์เดินลาดตระเวนตรวจป่า แก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เป็นต้นมาตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ทยอยนำส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างเพื่อเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ใน งานลาดตระเวนตรวจป่าและงานด้านอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่อยมา อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืน ป่าทุ่งใหญ่อีกด้วย

Share this:

CONVERSATION