image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่งเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ ชมรมฯส่งคืนเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่ง ที่ชำรุดบกพร่อง ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งชมรมฯได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดยนายชาตรี สุขอุดม(เตือน) เจ้าหน้าที่หน่วยฯเกิงสะดาเป็นผู้รับมอบเพื่อนำส่งต่อไปยังหน่วยฯเกาะสะเดิ่ง ซึ่งเครื่องวิทยุสื่อสารที่ชมรมฯ ได้ส่งคืนแก่หน่วยฯเกาะสะเดิ่งนี้เป็นหนึ่งในจำนวนสี่เครื่องที่ชมรมฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและส่งคืนแก่หน่วยฯในภารกิจครั้งนี้ ตามโครงการสนับสนุนพิทักษ์ป่าในการบรรเทาช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมบำรุงเครื่องวิทยุสื่อสารของพิทักษ์ป่าที่ชมรมฯ เริ่มดำเนินการมาเรื่อยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒

Share this:

CONVERSATION