image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

งานสนับสนุนเสบียงอาหาร ครั้งที่ ๑ โครงการสนับสนุนงานลาดตระเวน๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐: ชมรมฯได้ส่งมอบข้าวสารจำนวน ๘๐ กระสอบแก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตามโครงการสนับสนุนงานลาดตระเวนหวังผลสัมฤทธิ์ที่ได้เริ่มต้นขึ้นในปี ๒๕๕๐ โดยได้แบ่งเสบียงออกเป็นสองส่วนสำหรับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนหน่วยพิทักษ์ป่าสายนอกและชั้นใน จำนวนส่วนละ ๔๐ กระสอบ และได้ส่งมอบส่วนที่หนึ่งแก่ ผู้ช่วยฯมนตรี แข็งเขตการณ์ ที่สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ซอยไปรษณีย์ จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว

ในส่วนที่สองจำนวน ๔๐ กระสอบนั้น ชมรมฯได้ทำการขนส่งและนำส่งมอบแก่นายจิตติ สวัสดิ์สาย ณ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เรียบร้อยแล้วเช่นกันในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเสบียงอาหารนี้จะใช้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่าเขตฯทุ่งใหญ่เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และชมรมฯจะได้เร่งทยอยส่งมอบเสบียงอาหารที่จำเป็นอื่นๆเช่น ปลากระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ ในโอกาสต่อไป

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชได้ทำการก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมจำนวน ๔ ห้อง ที่ได้ความสนับสนุนค่าวัสดุก่อสร้างจากคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้มาเยี่ยมเยียนเขตฯทุ่งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งทำการทาสีป้ายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่สนามหญ้าข้างด่านตรวจฯมหาราชอีกด้วย

ระหว่างเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ช่วงเส้นทางผ่านบ้านทุ่งนางครวญ สองข้างทางเต็มไปด้วยเปลวและควันไฟเป็นระยะๆ เนื่องจากราษฎรส่วนมากนิยมจุดไฟเผาไร่เพราะเป็นวิธีเตรียมดินเพื่อรอทำการเพาะปลูกสำหรับฤดูฝนที่กำลังจะมาที่สะดวกรวดเร็ว แต่ก็สร้างผลกระทบอย่างมากต่อภาวะโลกร้อน (Global Warming) ดังที่ ดร.จิรพล สินธุนาวา อุปนายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นห่วงอย่างมาก และเรียกร้องให้ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมการเสวนาที่ศูนย์รวมตะวันเมื่อปลายปีก่อน ให้ช่วยกันหาวิธีช่วยกันประชาสัมพันธ์ชี้แจงถึงผลเสียหายใหญ่หลวงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไร่ของเกษตรกร

และในวันนี้ก็ได้ทราบข่าวที่บรรดานักวิจัยจาก ๖๐ กว่าประเทศพร้อมใจกันศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและสภาพขั้วโลกของโลกในปีค.ศ.๒๐๐๗ เนื่องในปีขั้วโลกสากล หรือ (International Polar Year) ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกที่เมืองมอนทรีอัล ประเทศแคนาดา (Motreal, Canada) ภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นพื้นที่ขั้วโลกในบริเวณอาร์กติก เมื่อปี ๒๕๔๘ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ทะเลน้ำแข็งลดลงเหลือ ๕.๓ ล้านตารางกิโลเมตรเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) และทำให้น้ำแข็งละลายจนเปิดเป็นเส้นทางทางทะเลแห่งใหม่ ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก ซึ่งย้ำเตือนสนับสนุนข้อสรุปของ คุณอัลกอร์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐ ที่เดินสายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนบนโลกให้ความสนใจในปัญหาโลกร้อน และได้ทำเป็นหนังสารคดีเรื่อง The Inconvenient Truth ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์ (Oscar Award) สาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมในปีนี้ด้วย

Share this:

CONVERSATION