image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ - หน่วยฯมหาราช ระยะที่ ๖ ผลิตโครงสร้างและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ ตอนที่ ๕หลังจากที่การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับโครงสร้างเหล็กรับแผงเรียบร้อยแล้ว ช่างชัยทำการตรวจวัดกระแสของแผงโซลาร์เซลล์ แล้วงานเดินสายไฟฟ้าเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ไปยังกล่องรวมสายไฟจึงเริ่มต้นขึ้น สายไฟขนาดหน้าตัดทองแดง ๒.๕ มิลลิเมตร ความสามารถรับกระแส ๓๐๐ โวลท์ จำนวน ๒ ขด ความยาวรวม ๒๐๐ เมตร ที่ช่างเก่งจัดเตรียมมาให้ถูกแกะออกจากห่อแล้วจากจากกล่องรวมสายไฟพาดตามเท้าแขนเหล็กใต้แผงโซลาร์เซลล์ ไปยังแผงโซลาร์เซลล์ทุกแผงตามลำดับจากแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ไกลสุดด้านทิศตะวันตก ลดหลั่นลงมาจนถึงแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ใกล้กล่องรวมสายไฟข้างอาคารโซลาร์เฮาส์

เป็นเรื่องบังเอิญอีกครั้งที่สายไฟความยาวรวม ๒๐๐ เมตร ถูกใช้หมดพอดีกับงานนี้ สายไฟที่เดินเชื่อมแผงโซล่ารเซลล์มายังกล่องรวมสายไฟแต่ละเส้นถูกทำเครื่อง หมายแขวนติดไว้ เพื่อสะดวกในการจัดเรียงลำดับสายไฟของแผงโซลาร์เซลล์ที่กล่องรวมสายไฟ ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบและความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบระบบในภายหลัง โดยน้องโก้ทำหน้าที่พิมพ์และติดตั้งหมายเลขประจำแผงโซลาร์เซลล์

ในการเชื่อมสายไฟกับแผงโซลาร์เซลล์นั้น ช่างชัยใช้วิธีบัดกรีตะกั่วเชื่อมสายไฟเพื่อความแน่นอน และใช้เทปพันละลายผสมด้วยท่อหดที่นายเสือนิสิต ปีสองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาสาสมัครใหม่ใช้มีดอีเหน็บประจำตัวนั่งหั่นเป็นท่อนๆ แล้วนำมาร้อยห่อรัดแล้วรนไฟให้ร้อนเพื่อปิดรอยเชื่อมของสายทองแดงและเป็น ปลอกฉนวน โดยมีน้องเอ(นายสุรเดช กัลยาวุฒิพงษ์) ทำหน้าที่หั่นและปลอกสายไฟ ส่วนนายทิตย์จิตรทำหน้าที่รนไฟท่อหดรัดรอยเชื่อมต่อสายไฟ

ระหว่างนั้น พี่จิตติก็ดำเนินการขุดดินเพื่อวางแนวสายดินจากโครงสร้างเหล็กแผงรับโซ ลาร์เซลล์ไปยังสายดินของเสาวิทยุสื่อสารประจำหน่วยฯซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงกัน โดยวางสายไฟฟ้าหน้าตัดทองแดงขนาด ๑๐มิลลิเมตร ปลอกฉนวนหุ้มหัวท้ายแล้วเชื่อมปลายสายทองแดงทั้งสองด้านเข้ายังตำแหน่งที่ช่างอั๋นและช่างเต๋ากำหนดตำแหน่งไว้ เสร็จแล้วทีมพี่จิตติจึงกลับไปดำเนินงานขุดหลุมตั้งเสารั้วล้อมแผงโซลาร์เซลล์ต่อ ในขณะที่ช่างอั๋นและช่างเก่งช่วยกันเชื่อมสายเมนไฟฟ้าด้วยการวางสายไฟฟ้าขนาดหน้าตัดทองดง ๑๖ มิลลิเมตร ร้อยท่อพีวีซีฝังดินจากกล่องรวมสายไฟใต้แผงโซลาร์เซลล์เข้าไปยังกล่องรวมสายในอาคารโซลาร์เฮาส์

งานเชื่อมต่อสายไฟแผงโซลาร์เซลล์ดำเนินไปตลอดเช้าจนถึงเที่ยงวัน กลิ่นและควันจากหัวแร้งบัดกรีลอยอยู่ทั่วไปใต้แผงโซลาร์เซลล์ พร้อมกับการเคลื่อนที่ไปมาของทีมงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่สาละวนทำหน้าที่อยู่ใต้แผงโซลาร์เซลล์ ในขณะที่งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของช่างเก่งใน อาคารโซลาร์เฮาส์ก็คืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับงานขุดหลุมตั้งเสาทำรั้วกั้นแผงโซลาร์เซลล์ของทีมพี่จิตตที่ ตั้งเสากระจายล้อมอยู่รอบแผงโซลาร์เซลล์ จนดูราวกับว่าเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานอยู่ใต้แผงโซลาร์เซลล์นั้นกำลังอยู่ ในคอกวัวก็ไม่ปาน

หลังบ่ายโมงนายประนุชก็เดินขึ้นเขากลับมา รายงานไปหัวเราะไปว่าวันนี้โชคไม่ดี ระหว่างเดินสำรวจเส้นทางดันไปเจอกับหมีเข้า จึงต้องวิ่งโกยแน่บกลับมายังหน่วยฯก่อนกำหนด หมดอารมณ์ยกเลิกภารกิจไปก่อน ทำเอาผู้ร่วมงานอดหัวเราะไม่ได้ถึงความอับโชคของนายประนุชในวันนั้น สักครู่หนึ่งคุณชวลิต คุณหวานและคุณเป้าก็เดินขึ้นเขากลับมาหลังจากที่ออกเดินสำรวจธรรมชาติรอบๆหน่วยฯ เล่าให้ฟังว่าเก็บภาพถ่ายพรรณไม้ แมลง และผีเสื้อสวยๆได้หลายภาพ และหนึ่งในจำนวนภาพถ่ายผีเสื้อที่คุณหวานถ่ายได้นั้น ทราบภายหลังว่าเป็นหนึ่งในพันธุ์ที่หาพบได้ยาก แล้วนายประนุชก็แยกย้ายเข้าร่วมทีมช่างเก่ง ขณะที่คุณหวาน คุณเป้า และคุณชวลิต อยู่ช่วยทีมติดดั้งแผงโซลาร์เซลล์ทำการจัดระเบียบสายไฟฟ้าใต้แผงโซลาร์เซลล์ ช่วยผูกรัดสายไฟฟ้าด้วยสายรัดพลาสติก(Cable Tie) ก้มๆเงยๆมุดไปมาอยู่ใต้แผงจนข้าฯกังวลว่าพี่ๆเหล่านี้จะเผลอเอาหัวชนคาน เหล็กใต้แผงเข้าเพราะทั้งคุณชวลิตและคุณหวานมีรูปร่างค่อนข้างสูงทีเดียว และข้าฯยังสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า นักอนุรักษ์รุ่นบุกเบิกเหล่านี้ดูมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมและเป็นส่วน หนึ่งของความพยายามในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ราวกับเด็กที่ได้ของเล่นใหม่ยังไงยังงั้นทีเดียว

จนเมื่องานเดินสายไฟเชื่อมแผงโซลาร์เซลล์มายังกล่องรวมสายสำเร็จเรียบร้อย แล้ว วัดแรงดันกระแสไฟฟ้ารวมได้ ๑๘ใ แอมป์ ซึ่งเป็นค่าที่ถูกต้องสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๕๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ แผง ทีมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จึงทยอยเดินลงจากเขาไปกินมื้อเที่ยงที่โรงครัวข้าง ห้วยเมื่อเวลาบ่ายสองโมง ตามหลังทีมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารโซลาร์เฮาส์และทีมก่อสร้างรั้วที่ลง เขาไปจัดการมื้อเที่ยงก่อนหน้านี้แล้ว

Share this:

CONVERSATION