image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างอาคารนิทรรศการ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๘ ชมรมฯดำเนินการติดตั้งกระจกบานเกล็ดอาคารนิทรรศการหน่วยฯมหาราช ที่ชมรมฯดำเนินการให้การสนับสนุนวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๖ โดยนายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยมหาราช ทำหน้าที่ควบคุมและดำเนินการก่อสร้างและคืบหน้าเรื่อยมา จนงานก่อสร้างอาคารเกือบแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว ปัจจุบันอาคารดังกล่าวได้เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเข้าชมและศึกษาแล้ว

Share this:

CONVERSATION