image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนงานซ่อมอาคารสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดาตามที่หัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ ได้แจ้งชมรมฯให้ช่วยสนับสนุนวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดา ซึ่งเป็นอาคารไม้ทรุดโทรมเนื่องจากปลวกกินเสาและคาน รวมทั้งผนังไม้ของอาคารจนเกรงว่าอาคารอาจจะทรุดตัวทำให้เกิดความเสียหายแก่ เจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายเครื่องวิทยุสื่อสารและเจ้าหน้าที่ออกจากอาคารแล้ว หลังจากที่ชมรมฯได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วจึงเข้าให้การสนับสนุนแผ่น ไม้ฝาเฌอร่า จำนวน ๘๐ แผ่น เพื่อช่วยสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดา ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม โดยใช้กำลังงานของหน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดาดำเนินการบูรณะซ่อมแซมใช้ระยะเวลา ประมาณเดือนเศษ ปัจจุบันงานบูรณะซ่อมอาคารสำนักงานหน่วยฯเรียบร้อยแล้ว และได้ย้ายเครื่องวิทยุสื่อสารและเจ้าหน้าที่กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอาคาร ดังกล่าวแล้ว

Share this:

CONVERSATION