image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การประชุมเตรียมพื้นที่สำรวจ ๒ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙: ระหว่างภารกิจการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าที่ชมรมฯได้ร่วมหารือกับหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ  และเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯซึ่งได้ศึกษาข้อมูลเส้นทางเดินสัตว์ป่าที่เจ้าหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ร่วมกับชมรมฯทำการสำรวจตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๘ ข้อมูลการพบร่องรอย แผนที่ รวมทั้งข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำได้เข้าเดินเท้าสำรวจพื้นที่ แล้วกำหนดจุดติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ(camera trap) การแบ่งโซนพื้นที่และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงาน

นอกจากนี้ หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ได้สั่งการให้จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมตามจุดที่ได้กำหนดแล้ว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมเพิ่มเติมอีกครั้งก่อนการปฏิบัติการ ซึ่งชมรมฯได้นำผลสรุปข้อหารือการประชุมแจ้งแก่หัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ผู้ช่วยฯมนตรี แข็งเขตุการณ์ หัวหน้าทีมเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก และ ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบแล้ว เพื่อได้เตรียมพร้อมในการดำเนินงาน ซึ่งชมรมฯจะได้ประชุมหารือกับสมาชิกฯในการเตรียมความพร้อมสนับสนุนการดำเนิน งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกที่จะเริ่มดำเนินงานในอนาคตอันใกล้นี้ ต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยนี้ราบรื่นและประสบความสำเร็จตามที่ทุกฝ่ายมุ่ง หวัง และยังประโยชน์ด้านวิชาการสัตว์ป่าของไทยต่อไป


Share this:

CONVERSATION