image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ - หน่วยฯมหาราช ระยะที่ ๖ ผลิตโครงสร้างและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ ตอนที่ ๗


๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ หลังกินมื้อเช้าแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ต่างทยอยกันเก็บข้าวของสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ ในขณะที่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ที่มาร่วมภารกิจส่วนหนึ่งนำโดยนายเจริญ มะลิซ้อน หัวหน้าหน่วยแม่กะสะแยกขึ้นเหนือเพื่อนำกำลังพลไปสนับสนุนการลาดตระเวนพื้นที่รอบๆทุ่งใหญ่ เพื่อป้องกันปราบปรามและกดดันผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่า ซึ่งนายจิตติ นายศุภกิจและกับช่างอั๋น นำเพลิงพยัคฆ์ขนกำลังพลไปส่งที่ห้วยดงวี่ เนื่องจากระดับน้ำสูงรถไม่สามารถข้ามไปได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องแบกสัมภาระข้ามห้วยแล้วเดินเท้าขึ้นเขามุ่งหน้าหน่วย พิทักษ์ป่าเซซาโว่และถึงที่หมายในบ่ายวันนั้น

ก่อนที่คณะคุณพรเลิศจะ ข้ามห้วยซ่งไท้เพื่อแยกเดินทางกลับ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้กล่าวขอบคุณ คุณพรเลิศและคณะ ที่เสียสละเวลาร่วมวิบากกรรมในการเดินทางเพื่อช่วยสนับสนุนให้คำแนะนำรวม ทั้งลงแรงช่วยดำเนินงานจนกระทั่งภารกิจการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชสำเร็จลง รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ทั้งในเรื่องเทคนิคการทำงานด้านระบบพลังงาน แสงอาทิตย์และอื่นๆ ตลอดทั้งทรรศนะความเห็นเรื่องการอนุรักษ์ในมุมมองของนักอนุรักษ์รุ่นบุกเบิก ที่มีค่า และในโอกาสนี้คุณพรเลิศและคณะได้มอบเงินร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมฯ ในโครงการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ด้วย ซึ่งชมรมฯจะได้นำไปใช้ในการจัดซื้อเครื่องประจุไฟฟ้าขนาดกำลัง ๑๐ แอมป์ เพื่อใช้ประจุไฟแบตเตอร์รี่สำรองของระบบ และแบตเตอร์รี่ของสถานีวิทยุสื่อสารประจำหน่วยพิทักษ์ป่าใกล้เคียง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำหน่วยฯที่จำเป็นตามแผนงานในระยะสุดท้ายของโครงการ นี้ต่อไป

นอกจากนี้ ชมรมฯยังได้รับบทกลอน "ซ่งไท้รำลึก" ที่คุณหวานร้อยกรองไว้ให้เป็นที่ระลึก โดยได้นำชื่อนก ต้นไม้ ดอกไม้  และผีเสื้อ มาร้อยเรียงผูกเข้ากันไว้  ในโอกาสที่ได้กลับมาเยือนป่าทุ่งใหญ่ที่คุณหวานรักและหวงแหนยิ่งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนับเป็นของมีค่าที่ชมรมฯถือเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

เป็นเรื่องปรกติสำหรับการเดินทางในฤดูฝนที่ทุ่งใหญ่ ที่ผู้เดินทางต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ของเส้นทางที่อาจเปลี่ยนแปลงเพียง ชั่วเวลาข้ามคืน เช่นไม้ล้ม ดินถล่ม ขวางเส้นทาง หลุมบ่อลึกที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ หรือระดับน้ำที่ขึ้นสูงจากปริมาณน้ำฝน ฯลฯ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคปัญหาทำให้การเดินทางต้องล่าช้าใช้เวลามากกว่าที่คิด กระบอกไม้ไผ่ความยาวและขนาดพอดีกับท่อยางของกรองอากาศเครื่องยนต์มักถูกวาง หรือแขวนไว้ข้างห้วยในระหว่างฤดูฝน เพื่อรถเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ใช้ต่อกับกรองอากาศเพื่อขับรถข้ามห้วยไปได้ แม้จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุที่ดูไม่ได้มาตรฐานเช่นสน็อคเคิล(Snorkel) ที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่ได้มาตรฐานกว่าซึ่งมักเห็นติดตั้งอยู่กับรถขับ เคลื่อนสี่ล้อที่เจ้าของมีกำลังทรัพย์ซื้อหา แต่ก็ใช้งานได้ดีเช่นกัน ที่แตกต่างกันอยู่บ้างก็คือความไม่สะดวกที่จะต้องมีคนคอยถือประคองกระบอกไม้ ไผ่ไว้ ไม่ให้ปลายกระบอกไม้ไผ่คว่ำหัวลงกินน้ำหรือหลุดออกจากท่อยางขณะที่รถกำลัง ข้ามน้ำ มิเช่นนั้นแล้วอาจต้องกินข้าวลิงกลางป่า เนื่องจากต้องเสียเวลาในการแก้ไขไล่น้ำออกจากเครื่องยนต์ซึ่งเป็นงานที่ต้อง ใช้เวลา

ภาพรอยเท้าตีนเสือที่คุณพรเลิศบันทึกได้ที่ด่านช่องข้ามสันสามดันและไก่ฟ้า หลังเทาบนทางรถใกล้ป่าดงดิบเขาติกะระหว่างการเดินทางขากลับ อาจใช้เป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่จะมีโอกาสพบเห็นสัตว์ป่าบนเส้นทางรถที่กว้างไม่ เกินสี่เมตร เมื่อเทียบกับพื้นที่ล้านกว่าไร่ของผืนป่าทุ่งใหญ่ ซึ่งสภาพสองข้างทางมักเป็นป่าดิบแล้งหรือป่าเบญจพรรณ เป็นที่กำบังหลบภัยของสัตว์ป่าอย่างดี ซึ่งออกจะแตกต่างจากป่าเต็งรังที่ทัศนะวิสัยในการมองเห็นจะดีกว่า จึงมีโอกาสพบเห็นสัตว์ป่าได้มากกว่า

อีกทั้งภาพแมลง ผีเสื้อ ดอกไม้ป่า และแมงมุมสีสวย ที่คุณหวาน คุณเป้า และคุณชวลิต เดินสำรวจและบันทึกไว้ในระหว่างการกลับไปเยือนป่าทุ่งใหญ่และร่วมภารกิจกับ ชมรมฯครั้งนี้ ก็ยังบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพผืนป่าทุ่งใหญ่ได้ เป็นอย่างดี สำหรับผู้รักธรรมชาติทั้งหลายแล้ว การได้มีโอกาสพบเห็นแมลงตัวเล็กๆ ดอกไม้ป่าหลากสี นกส่งเสียงโผบิน หรือผีเสื้อสีสวย ฯลฯ ก็เป็นความสุขใจยิ่งแล้วและนั่นอาจนับเป็นกำไรของชีวิตอีกครั้ง ที่ได้มีโอกาสหลีกพ้นชีวิตคนเมืองและพันธนาการทางจิตมาอยู่อิงแอบใกล้ชิดกับ ธรรมชาติที่แท้จริงเช่นนี้อีกวันหนึ่ง

เป้า หมายผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังของโครงการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์นี้ คือการพัฒนาโครงสร้างจำเป็นพื้นฐานความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งจะเป็นหลักประกันด้านพลังงานส่งเสริมศักยภาพของหน่วยฯมหาราช ในการสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการ งานป้องกัน ฯลฯ ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยซึ่งจะนำข้อมูลการศึกษาในงานวิชาการที่ชัดเจนจากการ วิจัยในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ มาใช้ในการกำหนดแผนงานบริหารจัดการ อนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่มรดกโลกแห่งนี้ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการที่นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิและความ รู้แก่สาธารณชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่าทุ่งใหญ่ให้มากยิ่งๆขึ้นไป และส่งเสริมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่ให้แพร่หลายยั่งยืนสืบต่อไป เพื่อที่สัตว์ป่าทั้งหลายจะได้อาศัยแพร่ขยายพันธุ์ในผืนป่าที่เปรียบเสมือน บ้านอย่างปลอดภัย และขับเคลื่อนกลไกในระบบนิเวศของผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์แก่ธรรมชาติและมนุษย์ที่ต้องพึ่งพิงอาศัยกัน ดังที่นักอนุรักษ์ผู้ล่วงลับไปแล้วและที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหลายมุ่งหวัง ให้ตราบนานเท่านาน..

ขอบคุณคุณพรเลิศ คุณเป้า คุณชวลิต และคุณหวาน ที่เอื้อเฟื้อภาพถ่ายในหน้านี้

Share this:

CONVERSATION