image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารเครื่องที่ ๒ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ระหว่างภารกิจการร่วมเข้ารับการอบรมผู้นำการอนุรักษ์เสือโคร่งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รุ่นที่๒ ชมรมฯได้มอบสนับสนุนเครื่องวิทยุสื่อสารติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ยี่ห้อ  YAESU   รุ่น FT-๒๘๐๐ ขนาดกำลังส่ง ๖๐ วัตต์ เครื่องที่สองจากจำนวน ๕ เครื่อง มูลค่าเครื่องละ ๘,๕๐๐ บาท ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนแก่เขตฯห้วยขาแข้ง เพื่อติดตั้งประจำรถของเขตฯห้วยขาแข้งทั้ง ๕ คัน สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทันกับภารกิจของเขตฯห้วยขาแข้งที่หนาแน่นทั้งในส่วนงาน ป้องกันพื้นที่ งานลาดตระเวนปราบปราม งานวิจัย งานบริหารจัดการ งานป้องกันไฟป่า ฯลฯ โดยผู้ช่วยฯสุนทร ฉายวัฒนะ ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ชมรมฯที่ "ครัวติเตะ" เขตฯห้วยขาแข้งเพื่อนำไปติดตั้งใช้งานต่อไปแล้ว

Share this:

CONVERSATION