image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

เสียงตะโกน

เสียงตะโกน จากผืนป่า ตะวันตก
ทรัพย์ของโลก ที่ทิ้งไว้ ให้กับชาติ
ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ ต้องอนาถ
ธรรมชาติ น้ำกับป่า มาคู่กัน

น่าใจหาย เมื่อคิดคาด เรื่องสัตว์ป่า
ด้วยเพระว่า ล่ากันเล่น เป็นแข่งขัน
ธรรมชาติ สัตว์กับป่า มาด้วยกัน
เพระฉะนั้น สัตว์ป่า ป่าน้ำ อย่าทำลาย

"ขอบมอบบทกวีบทนี้ ให้กับชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก"
"ผมคือคนที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ป่าตลอดชีวิต"

OODIE PLACE เกาะช้าง ๗ เมษายน ๒๕๔๔
สีแพร เมฆาลิ

Share this:

CONVERSATION