image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบชุดยกเครื่องยนต์รถยนต์ หน่วยฯทินวย (สำนักงานเขตฯ)เขตฯรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก มียานพาหนะรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติภารกิจหลายคัน หลังจากที่ใช้งานไปแล้วก็ชำรุดทรุดโทรม รถยนต์หลายคันแม้ชำรุดเพียงเล็กน้อยแต่ด้วยขาดงบประมาณการซ่อมบำรุงจึงจอด เสียเป็นส่วนมาก งานซ่อมบำรุงนั้นบางครั้งก็ต้องยกเครื่องยนต์หรือเกียร์ออกมา ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือยกเครื่อง ทางเขตฯทุ่งใหญ่ขาดเครื่องมือชุดยกเครื่องจึงต้องไปขอยืมจากทางเหมืองอยู่ เนืองๆ ชมรมฯเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นจึงได้จัดหางบประมาณให้ "ช่างอั๋น" ดำเนินการผลิตชุดยกเครื่องยนต์รถยนต์พร้อมรอกโซ่ให้ทางเขตฯทุ่งใหญ่ ๑ ชุด มูลค่า ๑๒,๐๐๐.- และได้ทำการมอบให้เขตฯทุ่งใหญ่ไว้ใช้งาน ณ  สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ โดยนายประพนธ์ หอฉอย รับมอบไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ที่ผ่านมา

นับเป็นอีกครั้งหนึ่งของความพยายามสนับสนุนของชมรมฯตามโครงการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ที่ชมรมฯริเริ่มขึ้นเพื่อให้เขตฯทุ่งใหญ่สามารถซ่อมบำรุงยานพาหนะยกเครื่อง ยนต์และเกียร์ด้วยตนเองได้ โดยมิต้องออกไปขับรถยนต์ออกไปนอกเขตฯทุ่งใหญ่เพื่อพึ่งพาขอยืมใช้อุปกรณ์ เครื่องมือจากเหมืองคลีตี้ ด้วยเหตุว่ายานพาหนะที่พร้อมใช้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติ หน้าที่ต่างๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ภารกิจหน้าที่ต่างๆของเขตฯทุ่งใหญ่ดำเนินต่อไปได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ นายประพนธ์ หอฉอย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า รับมอบชุดยกเครื่องยนต์รถยนต์ มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท จากเจ้าหน้าที่ชมรมฯเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงยานพาหนะของเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งชำรุดเสียหายหลายคน ต้องทำการยกเครื่องและเกียร์ลง จึงต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือยกเครื่องรอกโซ่นี้


Share this:

CONVERSATION