image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ภารกิจปรับปรุงเสริมโป่งยายแก้ว เพื่อปรับสภาพลดผลกระทบต่อสัตว์ป่าและฟื้นฟูสภาพโป่งภารกิจปรับปรุงเสริมโป่งยายแก้ว เพื่อปรับสภาพลดผลกระทบต่อสัตว์ป่าและฟื้นฟูสภาพโป่ง ในวันนี้ 15 กพ. 2560 ได้เสร็จสิ้นตามกรอบคำแนะนำของนักวิชาการสัตว์ป่าแล้วเมื่อเวลาบ่ายสองโมงวันนี้ โดยความร่วมมือสนธิกำลังพลและอุปกรณ์การปฏิบัติงานของ อช.ทองผาภูมิ สวนป่าทองผาภูมิ กลุ่มใบไม้ และมูลนิธิฯ รวม 15 นาย
ซึ่งได้ทำการเก็บกวาดเกลือหน้าดินออกจากบริเวณโป่งได้จำนวนประมาณ 400 กิโลกรัม แล้วจึงทำการเปิดดินหน้าโป่งที่แข็งด้วยผลาญรถไถ ก่อนที่จะทำการเติมก้อนเกลือแร่ที่ทุบป่นเป็นก้อนเล็กๆจำนวน 3 ลัง(60 กก.) แล้วทำการย่อยดินหน้าโป่งก้อนใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงด้วยจอบ แล้วจึงสาดน้ำจำนวน 300 ลิตรรดหน้าดินโป่ง

ในส่วนเกลือเม็ดหน้าดินโป่งที่เก็บกวาดออกมานั้น ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานไม้ยักษ์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมเสริมโป่งเทียมอื่นๆในอนาคต

อย่างไรก็ดี กลไกธรรมชาติแห่งมรสุมฤดู จะทำหน้าที่ฟื้นฟูสภาพโป่งให้กลับสู่สมดุลย์ที่สัตว์ป่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากโป่งยายแก้วได้ ดังที่เคยเป็นมาอีกครั้ง ตามกาลในภายภาคหน้าเป็นลำดับต่อไปShare this:

CONVERSATION