image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร 2560


กำหนดการ “รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
08.00 - 18.00 น. เปิดเข้าชมงาน
เปิดลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ
- กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเขาหินแดง
- กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือ
- กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเขาภักดี
- กิจกรรมเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและการจัดการพื้นที่เพื่อสัตว์ป่า
ชมนิทรรศการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชมนิทรรศการภาพถ่ายชีวิตไพรห้วยขาแข้ง ณ ห้องลายสอง

13.00 - 17.00 น. เวทีประชุมเครือข่ายป่าชุมชน เรื่อง ทบทวนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่กันชนอย่างมีส่วนร่วม และการแลกเปลี่ยนการจัดการป่าชุมชน

17.00 - 18.00 น. ดนตรีอะคูสติก ตะวันฉาย และทีมงาน

18.00 - 18.45 น. เวทีเสวนา เปิดมุมมองการทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยคนรุ่นใหม่ โดย
- วัชรบูล ลี้สุวรรณ นักแสดง
- สุธีร์ เรืองโรจน์ ทีวีบูรพา
- โชคนิธิ คงชุ่ม กลุ่มใบไม้

18.45 - 19.00 น. เปิดงานรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร โดย หัวหน้าวีรยา โอชะกุล

19.00 - 19.20 น. ชมภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์บทเพลงในดวงใจราษฎร์ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง

20.00 - 20.30 น. ชมการแสดง แสงสีเสียง ชุด เส้นทางชีวิต สืบ นาคะเสถียร หน้ารูปปั้น

20.30 - 21.00 น. กิจกรรมจุดเทียนรำลึก สืบ นาคะเสถียร

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
08.00 - 12.00 น. เปิดเข้าชมงาน
เปิดลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ
- กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินแดง
- กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือ
- กิจกรรมศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาภักดี
- กิจกรรมเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและการจัดการพื้นที่เพื่อสัตว์ป่า
ชมนิทรรศการนวัตกรรม กับการอนุรักษ์
ชมนิทรรศการภาพถ่ายชีวิตไพรห้วยขาแข้ง ณ ห้องลายสอง

07.00 - 08.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระ / ถวายสังฆทาน

08.00 - 09.00 น. กิจกรรม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า

09.00 - 10.00 น. กิจกรรม วางหรีด รำลึก สืบ นาคะเสถียร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอความอนุเคราะห์งดนำขวดน้ำพลาสติกและถุงพลาสติกเข้ามาในบริเวณเพื่อเป็นการลดการสร้างขยะในพื้นที่อนุรักษ์ หรือจัดเก็บขยะของตัวเองให้เป็นที่เรียบร้อยและนำไปทิ้งถามจุดทิ้งขยะอื่นๆ

ผู้ประสงค์เข้าพักค้างแรมควรติดต่อสอบถามรายละเอียดทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์ 099 702 6896 การพักค้างแรมควรเตรียมตัวให้พร้อม ภายในวันงานอาจมีฝนตก และงดการประกอบอาหารโดยการก่อไฟ

Share this:

CONVERSATION