image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีบ่ายวันนี้ ผมเดินทางมาร่วมการประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งหลังจากที่ได้ประชุมหารือตามวาระต่างๆแล้ว ผมได้นำเสนอเรื่องมาตรการจัดการควบคุมหม้อน็อคปลาไฟฟ้าและอุปการณ์ดำยิงปลาด้วยถังอ็อกซิเจน ซึ่งเป็นเครื่องมือทำประมงที่ส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ นอกเหนือจากเรื่องการแพร่ระบาดของปลาหมอสีบัทเตอร์ ซึ่งเป็นปลาต่างถิ่นเอเลี่ยนสปีซียส์ มีนิสัยดุร้ายกินทั้งพืชและปลาอื่นๆ เติบโตเร็วหากินแบบรวมกลุ่มเป็นฝูง โดยพบในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณระหว่างการปฏิบัติงานโครงการฯช่วงฤดูปลามีไข่ เป็นครั้งแรกในปีนี้ด้วยครับ

ราบงาน: บินนาน
23 สิงหาคม 2560


Share this:

CONVERSATION