image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ภารกิจ ณ สังขละและเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำห้วยบิคลี่วันนี้ผมขับรถขึ้นมาประชุมกับคนทุ่งใหญ่ที่สังขละ เสร็จแล้วลงเรือมาเฝ้าปลาเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำห้วยบิคลี่กับคนเขาแหลม ที่จุดสกัดห้วยบ้านใหม่ครับ หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานที่จุดสกัดห้วยบ้านใหม่เมื่อช่วงก่อนเที่ยงวันนี้แล้ว ผมจึงยูเทิร์นออกเดินทางกลับที่ตั้งสำนักงานฯ โดยได้แวะหารือเรื่องแผนการพัฒนาจุดสกัดห้วยบ้านใหม่ กับหัวหน้าฯเทวินทร์ที่สำนักงานอุทยานฯ ในระหว่างการเดินทางกลับด้วยครับ

ราบงาน: บินนาน
25 สิงหาคม 2560


Share this:

CONVERSATION