image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาาอุทยานแห่งชาติลำคลองงู (PAC)วันนี้ผมเดินทางไปร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาาอุทยานแห่งชาติลำคลองงู(PAC) ในนามมูลนิธิฯ ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติลำคลองงู และในวาระนี้ ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งพันบาทในนามมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุน อช.ลำคลองงู ได้นำไปใช้จ่ายจ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเด็กเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชารัฐในวันที่ 7 กันยายน นี้ รายละเอียดตามหนังสือขอบคุณของ อช.ลำคลองงู ครับ

ราบงาน: บินนาน
22 สิงหาคม 2560


Share this:

CONVERSATION