image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

แผนงานก่อสร้างจุดสกัดห้วยบ้านใหม่ตามที่ผมได้นำเสนอแผนงานก่อสร้างจุดสกัดห้วยบ้านใหม่แก่หัวหน้าเทวินทร์ อช.เขาแหลมเมื่อปีก่อน เพื่อหนุนเสริมความพยายามปกป้องอนุรักษ์พื้นที่ปลาวางไข่ชั้นในของเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำห้วยบิคลี่ ตามแผนงานคนเฝ้าบิคลี่ ที่มูลนิธิฯได้เริ่มผลักดันขับเคลื่อนดำเนินงานส่วนนี้ในปีห้าแปด เพื่อปกป้องพื้นที่ปลาวางไข่ชั้นในของเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำห้วยบิคลี่ หลังจากที่ได้เริ่มต้นความพยายามอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ ผ่านการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ห้วยบิคลี่ด้วยการก่อสร้างแพด่านตรวจห้วยบิคลี่แล้วมอบบริจาคแก่หน่วยป้องกันปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณเมื่อปีปีสี่แปดนั้นแล้ว โดยทางอุทยานฯได้ทำการก่อสร้างจุดสกัดห้วยบ้านใหม่ ไว้ตรงตำแหน่งข้างตลิ่งปากลำห้วยบ้านใหม่ ตามที่ผมได้เสนอไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

บัดนี้ หัวหน้าเทวินทร์ อช.เขาแหลม ได้ให้ความเห็นชอบในแผนงานบูรณะซ่อมปรับปรุงแพลูกบวบของหน่วยพิทักษ์อุทยานห้วยองค์พระตามที่ผมได้นำเสนอ เพื่อนำมาใช้เป็นแพด่านตรวจจุดสกัดห้วยบ้านใหม่ สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานและพักอาศัย แทนที่ทำการจุดสกัดห้วยบ้านใหม่ชั่วคราว ที่ได้ก่อสร้างด้วยไม้ไผ่ไว้แล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาระดับน้าในลำห้วยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนใกล้จะท่วมจุดสกัดห้วยบ้านใหม่ในเวลานี้แล้ว

ผมจึงส่งข่าวแจ้งเรียนมาให้ทุกท่านได้ทราบว่า สำนักงานมูลนิธิฯจะเริ่มทำการบูรณะปรับปรุงซ่อมแพจุดสกัดห้วยบ้านใหม่ในสัปดาห์นี้แล้ว โดยจะจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามรายการที่ได้ตรวจสอบไว้ก่อนหน้านี้แล้วส่งไปให้อุทยานฯได้เริ่มต้นงานซ่อมปรับปรุงแพจุดสกัดห้วยบ้านใหม่ เพื่อหนุนเสริมการป้องกันอนุรักษ์พื้นที่ปลาวางไข่เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำห้วยบิคลี่ ให้ยังประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืนต่อไปครับ

พร้อมกันนี้ ผมขอแจ้งเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ในช่วงเวลาสายของวันที่ 15 กันยายนนี้ หน่วยงานร่วมปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนงานป้องกันปลาฤดูมีไข่(ฤดูน้ำแดง) Fishery Patrol Reinforcement Project 2017 จะทำการเผาข่ายและเครื่องมือทำประมงผิดกฏหมายที่ตรวจยึดได้ในปีนี้ ที่ปริมณฑลด่านตรวจร่วมห้วยบิคลี่ ตรงชายตลิ่งปากลำห้วยบิคลี่ ด้านหลังงัดวังก์วิเวการาม สามประสบ เมืองสังขละบุรี อันเป็นกิจกรรมประเพณีเชิงสัญลักษณ์ แสดงถึงการสิ้นสุดฤดูการปฏิบัติงานโครงการฯประจำปี 2560 อันเป็นปีที่เจ็ดต่อเนื่องของความพยายามล้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ด้วยปฏิบัติการ ค้นหา-เก็บกู้-ทำลาย ข่ายตะคัดและเครื่องมือทำประมงผิดกฏหมายต่างๆ ตามที่ผมได้แจ้งเรียนให้ผู้ประสานงานของทุกหน่วยงานร่วมปฏิบัติในโครงการฯ ได้ทราบแล้วครับ

รายงาน: บินนาน
3 กันยายน 2560Share this:

CONVERSATION