image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

นำส่งป้ายแจ้งเตือนลดความเร็วเข้าด่านตรวจห้วยบิคลี่

วันนี้ ผมได้ว่ายวานฝากให้เจ้าหน้าที่ไพรัตน์ ช่วยนำส่งป้ายไวนิลจำนวน 8 แผ่น ติดรถขึ้นไปสังขละบุรีในช่วงเย็นวันนี้ เพื่อเร่งทำการติดตั้งต่อไปแล้วครับ

ป้ายแจ้งเตือนลดความเร็วเข้าด่านตรวจห้วยบิคลี่จำนวน 2 ชุด ซึ่งมีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง สำหรับใช้ติดตั้งตรงจุดเหมาะสมที่เรือจะต้องแล่นผ่าน ทั้งก่อนจะเข้าและออกจากด่านตรวจห้วยบิคลี่

เช่นเดียวกับป้ายแจ้งผ่านจุดสกัดห้วยบ้านใหม่ ซึงมีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และมีอยู่ 2 ชุดสำหรับติดตั้ง 2 จุด เพื่อให้เรือที่จะแล่นผ่านแพจุดสกัดได้สังเกตเห็นทั้งขาขึ้นและขาล่องผ่านจุดสกัด

ในการนี้ ผมได้ให้คำแนะนำการติดตั้งป้ายเตือนดังกล่าวแก่นายเขียดในโดยย่อไปแล้วว่า จะต้องจัดทำโครงสำหรับยึดผูกเย็บตรึงมัดป้ายไวนิล ซึ่งจะติดตั้งอยู่บนทุ่นลอยน้ำที่ถ่วงตรึงตำแหน่งอยู่กับที่ไว้ด้วย

ผมได้จัดทำป้ายไวนิลด่านตรวจชุดนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเรือแล่นผ่านด่านตรวจด้วยความเร็ว และปรับปรุงเสริมภาพลักษณ์ความยำเกรงให้แก่ด่านตรวจและจุดสกัดทั้งสอง ตามที่ได้รับทราบข้อมูลจากน้าป้อมและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านตรวจร่วมห้วยบิคลี่ โดยผมได้นำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับหัวหน้าเทวินทร์ อช.เขาแหลม ซึ่งได้อนุมัติให้ผมดำเนินการได้ และได้ร่วมตรวจสอบให้ความเห็นชอบข้อความในแผ่นป้ายดังกล่าวก่อนทำการพิมพ์แล้ว

ผมจึงเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 3,200 บาท จากมูลนิธิฯ สั่งพิมพ์ผลิตป้ายด่านตรวจและจุดสกัดดังกล่าวขึ้น เมื่อน้าป่อมและทีมงานได้ทำการติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าวทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว รบกวนรายงานแจ้งผมทราบด้วย เพื่อผมได้ส่งต่อรายงานแจ้งไปให้หน่วยงานร่วมปฏิบัติในโครงการฯ ได้รับทราบต่อไปด้วยครับ

รายงาน: บินนาน
8 กันยายน 2560

Share this:

CONVERSATION