image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารแก่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่กลองน้อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง


เมื่อเวลาก่อนเที่ยงวานนี้ ซึ่งเป็นวันที่สามของการเดินทางภารกิจสองพันโล ผมก็ข้ามทะเลภูเขามาถึงที่หมายปลายทางได้ในที่สุด แล้วส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารในโครงการก่อสร้างระบบวิทยุสื่อสารของมูลนิธิฯ ให้แก่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่กลองน้อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง โดยนายสมเกิด คำปาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ ได้นำกำลังพลมาช่วยขนย้ายและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว โดยเขตฯอุ้มผาง จะรับช่วงทำการก่อสร้างสถานีวิทยุและติดตั้งอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารดังกล่าวเป็นลำดับต่อไป

และในวาระเดียวกันนี้ ผมได้มอบถุงใส่ขยะแบบย่อยสลายได้ (biodegradable) ที่มูลนิธิฯได้จัดทำขึ้นและแจกจ่ายแก่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆในผืนป่าตะวันตก มอบให้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางและผู้ใหญ่บ้านแม่กลองใหญ่รวมจำนวนยี่สิบห้ากิโลด้วย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเสริมสร้างสำนึกรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ ตลอดจนนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่จะหลั่งไหลมาพร้อมกับขยะช่วงไฮซีซันประจำปี หลังได้สิ้นสุดมรสุมฤดูแล้วของพื้นที่นี้ด้วย

รายงาน: บินนาน
๖ ธันวาคม ๒๕๖๐


Share this:

CONVERSATION