image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

งานถวายเครื่องบูชาสักการะประจำปีครั้งที่ 14 ณ ศาล 400 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ในวาระงานถวายเครื่องบูชาสักการะประจำปีครั้งที่ 14 ณ ศาล 400 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากเสบียงอาหารและไฟฉาย รวมทั้งเครื่องบวงสรวงสักการะ ที่นายสุภชัย อู่ตะเภา ผู้จัดการมูลนิธิฯ ได้นำไปร่วมสนับสนุนแล้ว มูลนิธิฯได้มอบภาพเสือโคร่งที่บันทึกได้ภาพแรกของเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก ซึ่งได้จากการดำเนินงานวิจัยเสือโคร่งเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกครั้งที่หนึ่งในปี 2549 แด่นายเอิบ เชิงสะอาด อดีตหัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก และนายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนงานวิจัยเสือโคร่งเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก ที่มูลนิธิฯได้ริเริ่มขึ้นโดยได้นำเนินงานร่วมกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์เสือโคร่งไทย ซึ่งยังคงดำเนินงานต่อเนื่องเรื่อยมาด้วยความสนับสนุนของ SEAECO ตราบกระทั่งปัจจุบัน และเพื่อเป็นที่ระลึกถึงความทุ่มเทพยายามร่วมกัน อันได้นำสู่ความสัมฤทธิ์ผลที่มุ่งหมาย เมื่อทศวรรษที่ผ่านมาด้วย

Share this:

CONVERSATION