image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนการบันทึกเสียงป่า (forest sound) ของ wildambience.com


ระหว่างวันที่ 8-9 ธ.ค. 2560 หรือเมื่อสามสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานั้น ผมได้พานายมาร์คและผู้ช่วย ซึ่งเป็นชาวออสเตรเลีย เดินทางไปยังป่าน้ำโจนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เพื่อทำการบันทึกเสียงป่า (forest sound) หลังจากที่ได้พลาดโอกาสไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนหน้านี้

มาร์คและภรรยาซึ่งเป็นอาร์ตติสเดินทางไปบันทึกเสียงธรรมชาติของป่าที่แตกต่างหลากหลายในทวีปต่างๆทั่วโลก เพื่อเผยแพร่สร้างสำนึกรักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่าในโลกไซเบอร์อินเตอร์เน็ตแก่ผู้คนทั่วไป ผ่านการเสพสัมผัสเสียงจากป่าต่างๆเหล่านั้น

มาร์คเล่าให้ผมฟังว่า เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง ได้มีการค้นพบนกแก้วกลางคืน (night parrot) ที่เข้าใจว่าได้สูญพันธุ์ไปจากทวีปออสเตรเลียไปแล้ว โดยเริ่มต้นจากการได้ยินและบันทึกเสียงของนกตัวดังกล่าวไว้ได้ ก่อนที่จะทำการสำรวจติดตามจนได้พบตัวและสามารถบันทึกภาพไว้ได้ในเวลาต่อมา

ชุดอุปกรณ์เครื่องบันทึกเสียงคุณภาพและราคาสูงที่มาร์คได้พัฒนาและนำมาทำงานในครั้งนี้มีอยู่ด้วยกันสองชุด สามารถบันทึกเสียงธรรมชาติรอบๆตัว (wild ambience) ในรัศมีสองกิโลเมตรได้อย่างชัดเจนต่อเนื่องยาวนานข้ามคืนหลายชั่วโมง ซึ่งเสียงจากป่าแต่ละแห่งที่บันทึกไว้ได้นั้น สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ด้านสัตว์ป่าของแต่ละป่าได้ด้วย นอกเหนือจากสุนทรียะทางจิตใจที่ผู้ฟังจะได้รับโดยตรงแล้ว

ในส่วนของประเทศไทยนั้น มาร์คได้ทำการบันทึกเสียงป่า เขาใหญ่ ภูเขียว แก่งกระจาน ห้วยขาแข้ง และทุ่งใหญ่นเรศวร ได้เป็นลำดับล่าสุดในปีนี้

ศึกษาและรับฟังเสียงป่าได้ที่: https://wildambience.com

รายงาน: บินนาน
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐










Share this:

CONVERSATION