image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

คุณนุชนารถ พัฒนาถาวรกุล มอบเสบียงและของใช้แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่าในพื้นที่ ไทรโยค-ทองผาภูมิ

อนุโมทนประกาศ

“แสนรัก” เข้าประจำการ