image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

“กลุ่มใบไม้” มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเสื้อเสือดำ


ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC)โดยนายมานะ เปาทุย สำนึกขอบคุณผู้มีอุปการะคุณและ “กลุ่มใบไม้” ที่ได้มอบเสื้อเสือดำ จำนวนยี่สิบสี่ตัว และมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเสื้อดังกล่าว จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ต่าง ๆ ของมูลนิธิฯในวันนี้ (12 พฤษภาคม 2561)Share this:

CONVERSATION