image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

A Visit to Thung Yai Wildlife Sanctuary, Thailand by Marc Anderson | Aug 8, 2018 | Thailand


เมื่อวานนี้ (8 สิงหาคม 2561) ผมได้รับอีเมลจาก MARC ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบันทึกเสียงป่า (wild ambience forest sound) ชาวออสเตรเลีย ที่ได้เดินทางไปบันทึกเสียงตามป่าต่างๆในหลายทวีป รวมทั้งเขตฯทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งในช่วงสองปีที่ผ่านมาด้วย และได้ตีพิมพ์เผยแพร่คลิปเสียงจากป่าต่างๆเหล่านั้น เพื่อเสริมสร้างสำนึกรักษ์ธรรมชาติแก่คนทั่วไป นอกเหนือจากใช้เป็นข้อมูลบ่งชี้ความหลากหลายของสัตว์ป่าแก่นักปักษีวิทยาและนักอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้ว MARC แจ้งผมว่า ได้ตีพิมพ์เผยแพร่คลิปเสียงป่าบริเวณหน่วยฯทินวยและทิคอง โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้จำแนกชนิดนกต่างๆ รวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งมี เก้ง กวาง เสือดาว และเสือโคร่ง จากเสียงที่ได้บันทึกไว้นั้นด้วย

ในบทความนี้ MARC ยังได้กล่าวถึงกรณีการล่าเสือดำในเขตทุ่งใหญ่ และปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ป่า ซึ่งเป็นปัจจัยคุกคามสัตว์ป่า และชื่นชมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำงานลาดตระเวนป้องกัน และขอบคุณเขตฯทุ่งใหญ่และกรมอุทยานฯ ในการนี้ด้วย รายละเอียดบทความที่ตีพิมพ์ตามเว็บลิงค์ด้านล่างนี้:


รายงาน: บินนาน

Share this:

CONVERSATION