image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

กลุ่มใบไม้กับภาระกิจโครงการฤดูน้ำแดงครั้งที่ 3 และ 4


ระหว่างวันที่ 29-30 กค. และ 11-13 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา น้องเก่งได้นำพาทีมงานกลุ่มใบไม้ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็น อสอช.เขาแหลมด้วย มาปฏิบัติภาระกิจโครงการฤดูน้ำ
แดงครั้งที่สามและสี่ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ทั้งในส่วนพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี โดยกลุ่มใบไม้ได้ร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเรือและเสบียง
อาหารกำลังพลเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับในการปฏิบัติภาระกิจครั้งก่อนหน้านี้ นับแต่ที่ได้เริ่มการปฏิบัติงานฤดูน้ำแดงประจำปีนี้เป็นต้นมา

และถึงแม้ว่า แพรับซื้อปลาของลุงสินเธาว์และคุณสมชาย ซึ่งเป็นผู้รับซื้อปลารายใหญ่ในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี ตามลำดับ จะได้ประกาศไม่รับซื้อปลาใน
ระหว่างการประกาศงดเว้นทำการประมงช่วงฤดูปลามีไข่ไปแล้ว แต่ว่าทีมปฏิบัติงาน ก็ยังคงสามารถค้นหาเก็บกู้ทำลายข่ายตะคัดและเครื่องมือทำประมงผิดกฏหมายต่างๆโดย
เฉพาะเบ็ดราว ในพื้นที่เป้าหมาย ในทุกเที่ยวเรือที่ทีมงานได้ฝ่าสายฝนออกไปปฏิบัติงาน ได้เช่นเคย

อย่างไรก็ดี การที่ผู้ประกอบการแพรับซื้อปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลมทั้งสองราย ได้ประกาศเลิกรับซื้อปลาในช่วงฤดูน้ำแดงไปแล้วนั้น อาจนับได้ว่าเป็นความก้าวหน้า
สำเร็จหนึ่งของความพยายามร่วมกันของหน่วยงานร่วมปฏิบัติในโครงการฯ ที่ได้ร่วมกันฟันฝ่าก้าวข้ามนานาอุปสรรคปัญหา ทุ่มเทปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2553
ตราบกระทั่งปัจจุบัน

และในระหว่างวันที่ 14-15 กย.61 นี้ น้องเก่งได้แจ้งนัดหมาย นำทีมงานกลุ่มใบไม้ อสอช.เขาแหลม มาปฏิบัติภาระกิจครั้งที่ห้า พร้อมกับหน่วยงานร่วมปฏิบัติในโครงการฯ ซึ่ง
ครั้งนี้นับเป็นภาระกิจเที่ยวสุดท้าย ก่อนที่จะสิ้นสุดฤดูน้ำแดงปีนี้แล้ว

จึงรายงานการปฏิบัติภาระกิจในโครงการฯที่ผ่านมาดังกล่าว แจ้งเรียนมาให้ทุกท่านทราบ และขออภัยที่ส่งรายงานล่าช้าด้วยครับ

รายงาน: บินนาน
14 กันยายน 2561

ชมวีดีโอของกิจกรรมได้ใน:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOi6r58saxHhcdWQSa1sEZSzOMqg8lG4z

Share this:

CONVERSATION