image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

อุนโมทนประกาศ งานร่วมปกป้องผืนป่าตะวันตกเพื่อต่อลมหายใจของเราและลูกหลานทุกคน วันอาทิตย์ที่11 พฤศจิกายน 2561


มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตกขอบขอพระคุณคณะผู้มีจิตศรัทธาดังต่อไปนี้:
• คุณสุพล คีตลักษณ์
• คุณนุชนารถ พัฒนาถาวรกุล
• ชมรมดอกหญ้า มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยาเขตไทรโยค
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
ตลอดจนญาติมิตรและผู้มีจิตกุศลทุกๆท่าน ที่ได้ช่วยกันระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้มูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

Share this:

CONVERSATION