image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

กิจกรรมเสริมโป่งยายแก้วเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่าวันนี้ (15 พ.ย. 2561) เจ้าหน้าที่ อช.ทองผาภูมิ 20 นาย อช.ไทรโยค 2 นาย สวนป่าทองผาภูมิ 9 นาย หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า 3 นาย นักเรียนประถมโรงเรียนคุรุสภาและครู 42 คน นักเรียนมัธยมสมาคมป่าไม้อุทิศและครู 26 คน กลุ่มใบไม้ 4 คน มูลนิธิฯ 3 คน และนายนุ้ยบ้านแปลงสามกับนายพิเชฐ นุ่นโต อีก 2 คน รวมทั้งสิ้น 111 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเสริมโป่งยายแก้ว บริเวณพื้นที่รอยต่อ อช.ไทรโยค-ทองผาภูมิ เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารเกลือแร่ให้ช้างและสัตว์ป่าในพื้นที่ ตามที่ได้ดำเนินการทุกปี นับแต่ได้เริ่มทำโป่งยายแก้วในปี 2558 เป็นต้นมาแล้ว

ในการนี้ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า รับภาระรับส่งนักเรียนโรงเรียนคุรุสภา ในขณะที่สวนป่าทองผาภูมิรับหน้าที่รับส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศ นายธรรมรัตน์ อยู่จงดี หัวหน้าสวนป่าทองผาภูมิกล่าวเปิดกิจกรรม นายพิเชฐ นุ่นโต ให้ความรู้เรื่องโป่งและวิธีการทำโป่งแก่เด็กนักเรียนและผู้ร่วมทำกิจกรรม และกลุ่มใบไม้ดำเนินกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติสัตว์ป่ากับเด็กนักเรียน

ซึ่งหลังจากที่ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจนเสร็จสิ้นในช่วงก่อนเที่ยงวันแล้ว จึงได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนการเรียน ที่พี่ไชยา คนอาสาเพื่อแผ่นดิน และ รศ.สุรีย์ แถวเที่ยง ได้ส่งมาร่วมสนับสนุน พร้อมทั้งแจกจ่ายอาหารห่อใบตองที่มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ได้ร่วมสมทบทุนค่าอาหารมาให้ และน้ำดื่มขนมปังปี๊บที่กลุ่มใบไม้ได้รับการสนับสนุนมาจากคุณจ้อ กนกรีไซเคิล ให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ร่วมทำกิจกรรม ก่อนจะเดินทางกลับที่ตั้งโดยสวัสดิภาพทั่วกัน

จึงรายงานการดำเนินกิจกรรมเสริมโป่งยายแก้วประจำปี 2561 ที่ได้เสร็จสิ้นตามหมายงานแล้ว แจ้งเรียนมาให้ทุกท่านทราบครับ

Share this:

CONVERSATION