หน้าหลัก คลังข้อมูลป่า-สัตว์ป่า สัตว์ป่า อังคาร, ๐๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
สำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บใหม่ของมูลนิธิฯ: ความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาที่สนใจ
 
เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สัตว์ป่า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย บินนาน วันพุธที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๐:๑๘ น.   
ARCH-002ห้องสมุดภาพสัตว์ป่านี้ส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์ป่าที่ถ่ายภาพได้ระหว่างปฏิบัติ งานสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าหรือภารกิจอื่นๆ ไม่ได้เป็นงานบันทึกภาพสัตว์ป่าโดยตรง ใช้กล้องดิจิตอลทั่วไปในการบันทึกภาพดังนั้นคุณภาพของภาพจึงน้อย ส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์ป่าที่ธรรมดาๆทั่วๆไป ทั้งที่ในความคิดเห็นของผมไม่มีสิ่งใดเลยในธรรมชาติที่ธรรมดา...

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mamals)
เขตภูมิภาคอินโดมาลายู (Indomalayan Region) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า ๑,๐๐๐ ชนิด โดยในประเทศไทยพบประมาณ ๓๐๐ ชนิด หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมจุดสังเกต เพื่อใช้ในการจำแนกชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดที่พบว่ามีการลักลอบค้าในประเทศ หรือบริเวณชายแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้านรวม ๖๔ ชนิด สัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ยังพบได้ในธรรมชาติในประเทศไทย แต่บางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วเช่น สมัน บางชนิดหมดไปจากถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ หรือยังไม่ทราบสถานภาพแน่ชัดเช่น กูปรี แรด กระซู่ เนื้อทราย และได้เพิ่มสัตว์บางชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน แต่พบมีการซื้อขายชิ้นส่วนซากในตลาดชายแดนเช่น เสาล่า เก้งยักษ์

การลักลอบค้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีหลายรูปแบบ ทั้งขายเป็นๆเพื่อนำไปเป็น สัตว์เลี้ยง สัตว์ใช้งาน สัตว์ทดลอง ฆ่าเป็นอาหาร หรือขายให้สวนสัตว์ และขายชิ้นส่วนซากเช่น หนัง เขา เล็บ เขี้ยว กระดูก เลือด ไข น้ำมัน อุ้งตีน หาง อวัยวะสืบพันธุ์ ฯลฯ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องราง หรือ เครื่องยาตามความเชื่อแบบโบราณ นอกจากนี้ยังพบสินค้าแอบอ้าง หรือ ปลอมแปลงอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุรักษ์และควบคุมการใช้ประโยชน์ทางการค้าของสัตว์เหล่านี้จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการจำแนกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีหลักฐานไม่ครบทั้งตัวแต่ต้องพิสูจน์ทราบจากชิ้นส่วนซากหรือผลิตภัณฑ์ เพราะสัตว์ชนิดต่างๆ ได้รับการคุ้มครองด้วยข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน

การวัดขนาดลำตัวหรืออวัยวะ สามารถใช้ช่วยในการจำแนกชนิดสัตว์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางกลุ่มได้ ข้อมูลตัวเลขที่อ้างอิงไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้แก่ ความยาวจากปลายจมูกถึงสุดลำตัว ความยาวจากปลายจมูกถึงโคนหาง ความสูงจากพื้นถึงหัวไหล่ ความยาวแขนช่วงข้อศอกถึงข้อมือ และความกว้างของหาง ใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร

ที่มา: คู่มือจำแนกสัตว์ป่า เพื่องานป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า
wildlife identification handbook for law enforcement
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย