หน้าหลัก โครงการและงานภาคสนาม โครงการสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ปา D420218: สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค หน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่อง อังคาร, ๐๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
สำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บใหม่ของมูลนิธิฯ: ความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาที่สนใจ
 
เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
D420218: สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค หน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่อง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย บินนาน วันศุกร์ที่ ๐๗ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๐๔ น.   
D420218-01
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ชมรมฯภารกิจตรวจเยี่ยมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์และถุงยังชีพที่บรรจุของใช้ในชีวิตประจำวันแก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่องและ หน่วยพิทักษ์ป่าอื่นๆตามเส้นทางในเขตฯทุ่งใหญ่ และสนับสนุนเสบียงในการลาดตระเวนและเพื่อเพิ่มพูนขวัญกำลังใจพร้อมรับฟัง ปัญหาความขาดแคลนจำเป็นด้านอื่นๆ เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ในการวางแผนงานสนับสนุนในอนาคต เพื่อช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาข้อจำกัดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ตรงกับ อุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องที่ติดขัดในการทำงาน ทั้งในส่วนเฉพาะหน้าและในระยะยาว
lery}P390001/D420218{/gallery}